Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wybierz rok

Informacja Komisarza Wyborczego w Radomiu - zmiana siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych

Informacja Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 16 maja 2019r. w sprawie zmiany siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Skaryszew

Prezentacja PE OKW - przykłady znaku X

Prezentacja - materiały szkoleniowe wybory do Parlaemntu Europejskiego

Broszura A4 wybory EU

Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych dot. zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie II

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie II z dnia 29 kwietnia 2019r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych do Parlamentu Europejskiego

Postanowienie Nr 68/2019 Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 6 maja 2019r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.

Dopisanie do spisu wyborców

Dopisanie do spisu wyborców w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.

Informacja dotycząca samodzielnego zgłaszania swojej kandydatury na członka obwodowej komisji wyborczej

Informacja dotycząca samodzielnego zgłaszania swojej kandydatury na członka obwodowej komisji wyborczej.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie podziału Miasta i Gminy Skaryszew na stałe obwody głosowania

w sprawie podziału Miasta i Gminy Skaryszew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych