Protokoły Komisji Rady Miejskiej (2018)

Wybierz rok

Protokół Nr 1/2018 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług i ds. Samorządu - odbytej w dniu 29 listopada 2018r.

Protokół Nr 1 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług i ds. Samorządu odbytej w dniu 29 listopada 2018r.