Zarządzenia Burmistrza

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 44_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 2 kwietnia 2019 roku

W sprawie wyznaczenia Pana Jerzego Kacaka do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

Zarządzenie Nr 43_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 2 kwietnia 2019 roku

W sprawie powierzenia spraw Sekretarzowi Miasta i Gminy Skaryszew

Zarządzenie Nr 42_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 2 kwietnia 2019 roku

W sprawie upoważnienia Sekretarza Miasta i Gminy Skaryszew do składania oświadczenia woli w imieniu Gminy Skaryszew w sprawach majątkowych Gminy Skaryszew