Uchwały Rady Miejskiej

Wybierz rok

Uchwała nr XVII/117/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 listopada 2019r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla wymiaru podatku rolnego

Stanowisko Rady Miejskiej w Skaryszewie

Stanowisko Rady Miejskiej w Skaryszewie do projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych na terenie powiatu radomskiego w tym drogi powiatowej nr 3535W Trablice+Soltzkow.

Uchwała nr XIII/102/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 12 sierpnia 2019r.

Uchwała Nr XIII/102/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 12 sierpnia 2019r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Skaryszew w miejscowości Maków Nowy.

Uchwała nr XIII/101/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 12 sierpnia 2019r.

Uchwała Nr XIII/101/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewi z dnia 12 sierpnia 2019r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Skaryszew w miejscowości Makowiec.

Uchwała nr XIII/100/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 12 sierpnia 2019r.

Uchwała Nr XIII/100/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 sierpnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skaryszew.

Uchwała nr XIII/99/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 12 sierpnia 2019r.

Uchwała Nr XIII/99/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 12 sierpnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skaryszew połozonej w miejscowości Gębarzów oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 871/1 o pow. 1100m kw. na rzecz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej....

Uchwała nr XIII/98/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 12 sierpnia 2019r.

Uchwała Nr XIII/98/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 12 sierpnia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Skaryszew.

Uchwała nr XIII/97/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 12 sierpnia 2019r.

Uchwała Nr XIII/97/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 12 sierpnia 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Uchwała nr XIII/96/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 12 sierpnia 2019r.

Uchwała Nr XIII/96/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 12 sierpnia 2019r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Skaryszew udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

Uchwała nr XIII/94/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 12 sierpnia 2019r.

Uchwała Nr XIII/94/2019r. Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 12 sierpnia 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli.