Zastępca Skarbnika Kadencja 2019 - 2023

Wybierz kadencję

Beata Bednarczyk - Zastępca Skarbnika

Oświadczenia majątkowe:

Zakres kompetencji

Wykonywanie zadań Skarbnika, Głównego Księgowego budżetu podczas jego nieobecności.
Prowadzenie rachunkowości jednostki i organu.
Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
Współpraca z bankiem obsługującym budżet Gminy.
Opracowanie specyfikacji do wyboru banku do obsługi budżetu Gminy zaciągnięcia kredytu.
Przygotowanie wniosków o kredyt uzupełniający.
Dokonywanie wstępnej kontroli: 1) Zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, 2) Kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych finansowych.
Przyjmowanie sprawozdań jednostkowych, sporządzanie jednostkowych sprawozdań Urzędu oraz zbiorczych sprawozdań finansowych i budżetowych Gminy.
Opracowywanie analiz i sprawozdań z wykonania budżetu.
Stałe kontrolowanie stopnia realizacji planu, zaangażowania wydatków, zagrożeń przekroczenia lub niewykonania planu.
Nadzór nad terminowym rozliczaniem zobowiązań i należności.
Nadzór nad rozliczaniem inkasentów i zaliczkobiorców.
Analiza ewentualnych zagrożeń i nieprawidłowości oraz możliwość ich wyeliminowania,
Nadzór nad inwentaryzacją składników majątkowych Gminy.
Zapewnienie kontroli podatkowej i kontroli pobierania opłat lokalnych.
Analiza dopuszczalności egzekucji administracyjnej i sporządzania wniosków do organów egzekucyjnych.
Udzielanie pomocy, nadzorowanie i kontrolowanie gospodarki finansowej podległych jednostek (oświatowych, ZGKiM, MGOPS, MGOK, MGBP).
Opracowywanie przepisów wewnętrznych z zakresu prowadzenia rachunkowości, w szczególności planu kont, kontroli dokumentów, przeprowadzania inwentaryzacji.
Autoryzacja podpisem elektronicznym zatwierdzonych do wypłaty przelewów sporządzanych w systemie Internet Banking.
Wprowadzanie do elektronicznego systemu Home Banking przelewów z zakresu działania Urzędu.
Bezpośrednie zarządzanie Referatem Finansowo-Podatkowym.
Nadzór nad wykonywaniem czynności służbowych przez podległych pracowników.

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 3 czerwca 2016
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 kwietnia 2017 13:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2992
06 czerwca 2019 12:15 Tomasz Kalita - Dodanie stanowiska: Zastępca Skarbnika.
18 maja 2017 18:02 Administrator - Dodanie nowej informacji.
18 maja 2017 18:02 Administrator - Dodanie stanowiska: Zastępca Skarbnika Miasta i Gminy .