Uchwały Rady Miejskiej

Wybierz rok

Uchwała nr XIII/95/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 12 sierpnia 2019r.

Uchwała Nr XIII/95/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 12 sierpnia 2019r. w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Uchwała nr VIII/66/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 marca 2019r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skaryszew.

Uchwała nr VII/56/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 25 lutego 2019r.

w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Skaryszew w 2019r.

Uchwała nr V/45/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 15 stycznia 2019r.

w sprawie zmkiany uchwały Rady Miejskiej w Skaryszewie Nr IV/39/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości na terenie Miasta i Gminy Skaryszew.

Uchwała nr V/44/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 15 stycznia 2019r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skaryszewie Nr IV/38/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

Uchwała nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 15 stycznia 2019r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skaryszewie Nr IV/37/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji.

Uchwała nr IV/40/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 grudnia 2018r

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Uchwała nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 listopada 2018r

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

Uchwała nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 listopada 2018r

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług oraz ds.Samorządu Rady Miejskiej w Skaryszewie.

Uchwała nr I/2/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 listopada 2018r

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Skaryszewie