Zamówienia Publiczne do 30 000 EURO

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe - Wyznaczenie punktów granicznych

Wyznaczenie punktów granicznych z trwałą stabilizacją części działki nr 4108 położonej w obrębie Skaryszew-Miasto

Zapytanie ofertowe - Wydzielenie części działki

Wydzielenie części działki nr 577/4 położonej w obrębie Odechowiec z przeznaczeniem na powiększenie działek nr 577/1 i 577/3

Zaproszenie do składania ofert Posiłek w szkole i w domu - doposażenie stołówki szkolnej

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę wyposażenia stołówki szkolnej pn: Posiłek w szkole i w domu -doposażenie stołówki szkolnej (własnej kuchni i jadalni) PSP im. Orląt Lwowskich w Skaryszewie

Wyznaczenie punktów granicznych z trwałą stabilizacją działki nr 103 położonej w obrębie Kazimierówka

Zgodnie z obowiązującym u Zamawiającego Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zaprasza do złożenia pisemnej...

DEMONTAŻ, TRANSPORT I UTYLIZACJA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU MIASTA I GMINY SKARYSZEW – 2020

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zaprasza do złożenia pisemnej oferty cenowej na zadanie: DEMONTAŻ, TRANSPORT I UTYLIZACJA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU MIASTA I GMINY SKARYSZEW – 2020

Odbiór i unieszkodliwianie folii rolniczych, siatki, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i opakowań typu Big-Bag

Odbiór i unieszkodliwianie folii rolniczych, siatki, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i opakowań typu Big-Bag z terenu Miasta i Gminy Skaryszew

Wykonanie dokumentacji projektowej „Budowy wodociągu w ulicy Mieszka I w Skaryszewie"

Zgodnie z obowiązującym u Zamawiającego Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zaprasza do złożenia pisemnej...

„Wyznaczenie punktów granicznych z trwałą stabilizacją części działki nr 47 (droga) położonej w obrębie Grabina.”

Zgodnie z obowiązującym u Zamawiającego Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zaprasza do złożenia pisemnej...

Wykonanie podziałów 20 nieruchomości, oznaczonych w ewidencji gruntów

Zgodnie z obowiązującym u Zamawiającego Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zaprasza do złożenia pisemnej...

Zaproszenie dozłożenia oferty

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę 10 opasek monitorujących stan zdrowia wraz z kompleksową usługą całodobowego centrum teleopieki w okresie od 01.05.2020 r. do 31.12.2020 r.