Zamówienia Publiczne do 30 000 EURO

Wybierz rok

Wykonanie podziałów 20 nieruchomości, oznaczonych w ewidencji gruntów

Zgodnie z obowiązującym u Zamawiającego Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zaprasza do złożenia pisemnej...

Zaproszenie dozłożenia oferty

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę 10 opasek monitorujących stan zdrowia wraz z kompleksową usługą całodobowego centrum teleopieki w okresie od 01.05.2020 r. do 31.12.2020 r.

Wykonanie podziałów nieruchomości, oznaczonych w ewidencji gruntów

Zgodnie z obowiązującym u Zamawiającego Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zaprasza do złożenia pisemnej...

„Dostawa sprzętu specjalistycznego dla jednostki OSP Makowiec”.

Zapytanie ofertowe Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zaprasza do złożenia pisemnej oferty na wykonanie zadania „Dostawa sprzętu specjalistycznego dla jednostki OSP Makowiec”.

Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej "Opieka nad bezdomnymi zwierzętami znajdującymi sie na Schronisku....

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zaprasza do złożenia oferty cenowej "Opieka nad bezdomnymi zwierzętami znajdującymi się na Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Skaryszewie oraz zapewnienie całodobowej opieki nad zwierzętami uczestniczącymi w zdarzeniach drogowych na terenie Gminy Skaryszew."

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej "Odbiór i unieszkodliwienie folii rolniczych...

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej "Odbiór i unieszkodliwienie folii rolniczych, siatki, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i opakowań typu Big Bag z terenu Miasta i Gminy Skaryszew"

Zaproszenie do złożenia oferty - "Zakup suchej kamy dla zwierząt (psów) wraz z dostawą"

Zaproszenie do złożenia oferty - "Zakup suchej kamy dla zwierząt (psów) wraz z dostawą"

„Dostawa ubrań specjalnych dla jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Skaryszew”

Przedmiotem zapytania jest dostawa ubrań specjalnych ok 30 kompletów dla jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Skaryszew. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia przedmiotu zamówienia do wysokości posiadanych środków. Oferowane towary muszą być nowe i posiadać świadectwo CNBOP. Dostawca dostarczy...

„Budowa oświetlenia na placu przy Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Skaryszewie ” w ramach zadania pn.: „Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Skaryszewie poprzez zmianę sposobu użytkowania na przedszkole samorządowe i Miejsko Gminny Ośrodek Kultury wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Zgodnie z obowiązującym u Zamawiającego Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zaprasza do złożenia pisemnej...