Zamówienia Publiczne do 30 000 EURO

Wybierz rok

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup wyposażenia sportowego dla Klubu Senior+ w Makowcu Gmina Skaryszew.

Zaproszenie do złożenia oferty

Zakup 2 zestawów komputerowych z oprogramowaniem i 1 drukarki dla Klubu Senior+ w Makowcu gmina Skaryszew

Wypozażenien dla Klubu Senior+

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup wyposażenie dla Klubu Senior+ w Makowcu gmina Skaryszew w ramach projektu współfinansowanego z budżetu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Utworzenie pracowni językowej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Skaryszewie w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”

Utworzenie pracowni językowej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Skaryszewie w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”, realizowanego przy pomocy środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 102/19...

Dostawa kruszywa łamanego dolomitowego

przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa łamanego dolomitowego z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych w 2019 roku

Wykonanie 9 operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości będących własnością Gminy Skaryszew, na potrzeby ustalenia wartości nieruchomości dla celów ich zbycia

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zaprasza do przedłożenia pisemnej oferty cenowej w ramach zapytania ofertowego na wykonanie 9 operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości będących własnością Gminy Skaryszew, na potrzeby ustalenia wartości nieruchomości dla celów ich zbycia (w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia...

Wykonanie usług równiarką samojezdna w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Skaryszew

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług równiarką samojezdna w zakresie w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Skaryszew. Przewidywana ilość usług – 100mg. Oznaczenie CPV: 43221000-8, 45500000-2. Rodzaj zamówienia: usługa

Opracowanie dokumentacji projektowej toru pumptrack’u, siłowni plenerowej i placu zabaw w Skaryszewie.

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej toru pumptrack’u, siłowni plenerowej i placu zabaw w Skaryszewie. Przedmiot zamówienia jest opisany w załączniku Nr 2 do niniejszego zaproszenia. Termin realizacji zamówienia: 30.04.2019r. wydanie kompletnej dokumentacji.

Dowóz uczniów na basen w ramach Programu Powszechnej Nauki Pływania dla kl. I-III pn. „Umiem pływać”

Dowóz uczniów na basen w ramach Programu Powszechnej Nauki Pływania dla kl. I-III pn. „Umiem pływać”

Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zaprasza do przedłożenia pisemnej oferty cenowej w ramach zapytania ofertowego.