Przetargi

Wybierz rok

„Rozbudowa i modernizacja instalacji wodociągowo - przeciwpożarowej w budynku PSP w Skaryszewie”

Ogłoszenie nr 536334-N-2020 z dnia 2020-05-14 r. Gmina Skaryszew: Rozbudowa i modernizacja instalacji wodociągowo - przeciwpożarowej w budynku PSP w Skaryszewie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

„Zakup i dostawa sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Makowcu”

Ogłoszenie nr 630211-N-2019 z dnia 2019-11-29 r. Gmina Skaryszew: „Zakup i dostawa sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Makowcu” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Dostawa owoców, warzyw do stołówki szkolnej

Dostawa owoców, warzyw do stołówki szkolnej przy ulicy Bolesława Prusa 5, 26-640 Skaryszew w okresie od 02.01.2020r.do 31.08.2020r.

Dowóz i odwóz uczniów wraz z opieką zapewnioną przez przewoźnika do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Skaryszew oraz uczniów niepełnosprawnych.

Ogłoszenie Nr 618480-N-2019. Dowóz i odwóz uczniów wraz z opieką zapewnioną przez przewoźnika do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Skaryszew oraz uczniów niepełnosprawnych.

Dostawa owoców, warzyw do stołówki szkolnej

Dostawa owoców, warzyw do stołówki szkolnej przy ulicy Bolesława Prusa 5, 26-640 Skaryszew okresie 02.09.2019 do 31.12.2019 r.

Dostawa mięsa, wędlin, drobiu, tłuszczy do stołówki szkolnej

Przetarg nieograniczony. Dostawa mięsa, wędlin, drobiu, tłuszczy do stołówki szkolnej przy ul. Bolesława Prusa 5, 26-640 Skaryszew w roku szkolnym 2019/2020.

Budowa drogi gminnej w miejscowości Kłonowiec Koracz

Ogłoszenie nr 532058-N-2019 z dnia 2019-04-04 r. Gmina Skaryszew: Budowa drogi gminnej w miejscowości Kłonowiec Koracz OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Dowóz i odwóz uczniów wraz z opieką zapewnioną przez przewoźnika do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Skaryszew.

Ogłoszenie nr 656764-N-2018 z dnia 2018-12-03 r. Zespół Obsługi Oświaty w Skaryszewie: Dowóz i odwóz uczniów wraz z opieką zapewnioną przez przewoźnika do placówek oświatowych na terenie miasta i

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Wyższe kompetencje - lepsze perspektywy"

Ogłoszenie nr 643098-N-2018 z dnia 2018-10-31 r. Zespół Obsługi Oświaty w Skaryszewie: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Wyższe kompetencje - lepsze perspektywy"

"Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na obszarze Miasta i Gminy Skaryszew”

Ogłoszenie nr 637511-N-2018 z dnia 2018-10-29 r. Gmina Skaryszew: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na obszarze Miasta i Gminy Skaryszew” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU...