Wybory do Sejmu i Senatu (2015)

Wybierz rok

ZARZĄDZENIE Nr 86/2015 Burmistrza Miasta i Gminy w Skaryszewie z dnia 05 października 2015 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r. Na podst. art. 182 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011r.Nr 21 poz. 112 z późn.zm.) zarządzam, co następuje: § 1....