Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie nr 123/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 20 grudnia 2016r.

w sprawie centralizacji w zakresie podatku od towarów i usług Gminy Skaryszew oraz jej jednostek organizacyjnych

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

 

1.Gmina Skaryszew od 01 stycznia 2017 r. dokonuje centralizacji rozliczeń dla celów podatku od towarów i usług.

2.Począwszy od 01 stycznia 2017r. Gmina Skaryszew oraz jej jednostki budżetowe i zakłady budżetowe prowadzą scentralizowane, wspólne rozliczenia dla celów podatku od towarów i usług, jako jeden podatnik VAT występujący pod numerem identyfikacji podatkowej nadanym Gminie Skaryszew.

§ 2

Zobowiązuje się Skarbnika Miasta i Gminy Skaryszew do opracowania i wprowadzenia odpowiednich procedur w celu wdrożenia scentralizowanych rozliczeń podatku od towarów i usług, o których mowa w § 1.

§ 3

Pracownicy jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych Gminy Skaryszew są zobowiązani do przestrzegania opracowanych i wprowadzonych procedur, o których mowa w § 2.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2017.

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew

(-) mgr inż. Ireneusz Kumięga

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Tomasz Kalita
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 maja 2017 23:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 597
24 maja 2017 23:09 (Administrator ) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_123_2016.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 maja 2017 23:09 (Administrator ) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)