Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie nr 120/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 15 grudnia 2016.

W sprawie zmian w planie wydatków budżetu na rok 2016

Na podstawie art. 30, ust.2, pkt4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z2015 poz. 1515 i 1890)art. 257, pkt. 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 poz. 885[1] ) w planie dochodów i wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany :

§ 1.

1.Przenosi się planowane wydatki budżetu na rok 2016 pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działu zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

2.Plan wydatków budżetu po zmianach 56 038 608 zł

z tego:

a) bieżące w kwocie 50 873 484 zł

b) majątkowe w kwocie5 165 124 zł

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym2016.

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Ireneusz Kumięga

 


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w: Dz. U. z 2013 poz. 938,1646; z 2014 poz. 379,911,1146,1626,1877; z 2015 poz.532,1045,1117,1130,1189,1190,1269,1358,1513,1830,1854,1890,2150,2184; z 2016 poz.195,394,905,1257,1454

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Tomasz Kalita
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 maja 2017 23:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 662
24 maja 2017 23:06 (Administrator ) - Dodanie załącznika [rozdzielnik.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 maja 2017 23:06 (Administrator ) - Dodanie załącznika [zalnr1.xls] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 maja 2017 23:06 (Administrator ) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_120_2016.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)