Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie nr 119/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 19 grudnia 2016r.

w sprawie wynajmu lokalu mieszkalnego.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zarządza:

§ 1. Przeznacza się w najem na czas oznaczony, tj. od dnia 1.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. lokal mieszkalny nr 1 o pow. 28,46m2,usytuowany w budynku komunalnym, położonym w miejscowości Dzierzkówek Stary 89, gmina Skaryszew, dla Pani Iwony Kundys.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą
od dnia 1.01.2017r.

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Ireneusz Kumięga

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Tomasz Kalita
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 maja 2017 23:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 603
24 maja 2017 23:03 (Administrator ) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_119_2016.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 maja 2017 23:03 (Administrator ) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)