Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie nr 115/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 13 grudnia 2013r.

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie działki Nr 51/8
o pow. 67m2, położonej w miejscowości Maków z przeznaczeniem pod poszerzenie pasa drogi gminnej tj. działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 50.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 tekst jedn.) oraz § 4 Uchwały Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 12 maja 2011r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia oraz wydzierżawienia na okres dłuższy niż 3 lata nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Skaryszew, Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew,zarządza co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie działki Nr 51/8 o pow. 67m2, położonej w miejscowości Maków z przeznaczeniem pod poszerzenie pasa drogi gminnej tj. działki oznaczonej w ewidencji gruntów dla obrębu Maków
nr 50.

§ 2

Zarządzenie wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Anna Marszałek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 maja 2017 17:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 562
23 maja 2017 17:41 (Administrator ) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)