Zarządzenia Burmistrza

ZARZĄDZENIE NR 110/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKARYSZEW

W SPRAWIE USTALENIA WARTOŚCI JEDNOSTKOWEJ SKŁADNIKA MIENIA RUCHOMEGO

ZARZĄDZENIE NR 110/2013

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKARYSZEW

z dnia 20 listopada 2013 r.

w sprawie ustalenia wartości jednostkowej składnika mienia ruchomego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2013,poz.594t.j.) w związku z § 5 Regulaminu w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w Urzędzie Miasta i Gminy w Skaryszewie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 104/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 25 października 2013 r., zarządzam co następuje:

§1

Ustalam wartość jednostkową koparki Ostrówek KT 162 na kwotę 2 800 zł.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Skaryszew.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKARYSZEW

/-/ mgr inż. Ireneusz Kumięga

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Sylwia Mosioł
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 maja 2017 17:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 536
23 maja 2017 17:39 (Administrator ) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)