Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 107/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 04 listopada 2013 r

w sprawie: powołania Komisji konkursowej ds. rozstrzygnięcia konkursu na wykonanie odznaki „Zasłużony dla Ziemi Skaryszewskiej”.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tj. /Dz. U. 2013, poz. 594 j.t /oraz § 4 pkt 3 regulaminu konkursu otwartego na projekt graficzny odznaki „Zasłużony dla Ziemi Skaryszewskiej” stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 76/2013 ,  Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zarządza:

 

          § 1

 

W celu dokonania oceny prac konkursowych oraz rozstrzygnięcia konkursu powołuję  komisję konkursową w następującym składzie:

 

1. Urszula Gowin

 

2. Ireneusz Kumięga

 

3. Iwona Kilianek

 

4. Mirosław Sienkiewicz

 

5. Józef Pawlak

 

6. Dorota Albiniak

 

7. Anna Karolak

 

8. Rafał Karolak

 

9. Jadwiga Romanowska                                 

                                                                         § 2

 

Komisja, o której mowa w § 1, pracuje zgodnie z Zarządzeniem Nr 75/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu na wykonanie odznaki „Zasłużony dla Ziemi Skaryszewskiej”. Rozpoczęcie pracy Komisji nastąpi w dniu 05 listopada 2013 r.  o godzinie 12.00.

 

           § 3          

 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi .

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew

/-/ mgr inż. Ireneusz Kumięga

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Sylwia Mosioł
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 maja 2017 17:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 483
23 maja 2017 17:34 (Administrator ) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)