Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 105/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 30 października 2013 r.

w sprawie powołania stałej komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie 

Na podstawie art. 30 ust.2  pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz.U.2013, poz. 594 t. j)  w związku z § 4 ust.2 Regulaminu w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w Urzędzie Miasta i Gminy w Skaryszewie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 104/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 25 października 2013 r.,  zarządzam co następuje:

 

 

 

                                                                  § 1

 

 

 

Powołuję stałą komisję do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie w następującym składzie:

 

1.      Iwona Kilianek – Sekretarz

 

2.     

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Sylwia Mosioł
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 maja 2017 17:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 475
23 maja 2017 17:33 (Administrator ) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)