Zarządzenia Burmistrza

ZARZĄDZENIE Nr 95 /2013

Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 18 września 2013 r. w sprawie przekazania do nieodpłatnego korzystania z powierzchni biurowych wraz z wyposażeniem przez Zespół Obsługi Oświaty w Skaryszewie.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz.594 j.t. z późn. zm.) zarządzam,  co następuje: 

 

§ 1

 

Przekazuję do nieodpłatnego korzystania przez Zespół Obsługi Oświaty niżej wymienione powierzchnie biurowe wraz z wyposażeniem (szczegółowo wykazanym w księgach Inwentarzowych Urzędu), znajdujące się w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie:

 

1. Pokój nr 15 – I piętro – pow. 12,40 m2

 

2. Pokój nr 22 – II piętro – pow. 12 m2

 

3. Pokój nr 24 – II piętro – pow. 12,40 m2

 

4. Pokój nr 25 – II piętro – pow. 17,20 m2

 

5. Pokój nr 26 – II piętro – pow. 16,70 m2

 

6. Pomieszczenie nr 04 (archiwum) – piwnica – pow.16,64 m2.

 

                                                                          § 2

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy.

 

                                                                             § 3      

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Aleksander Chodinow
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 maja 2017 17:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 451
23 maja 2017 17:29 (Administrator ) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)