Zarządzenia Burmistrza

ZARZĄDZENIE Nr 93 /2013

Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 18 września 2013 r.w sprawie przekazania do nieodpłatnego korzystania z samochodu służbowego  przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skaryszewie.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz.594 j.t. z późn. zm.) zarządzam,  co następuje:

 

 

 

§ 1

 

Przekazuję do nieodpłatnego korzystania przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej samochód marki Volkswagen Transporter T4 TDI o numerze rejestracyjnym WRA25388; rok produkcji 2000 celem zapewnienia dowozu posiłków do szkół na terenie gminy Skaryszew.

 

                                                                            § 2

 

1.Koszty eksploatacji i ubezpieczenia samochodu ponosi Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

2. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest zobowiązany do prowadzenia Raportu Dyspozytorskiego i Kart Drogowych przejętego samochodu- zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

                                                                             § 3      

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy.

 

 

 

         § 4    

 

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Aleksander Chodinow
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 maja 2017 17:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 512
23 maja 2017 17:28 (Administrator ) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)