Zarządzenia Burmistrza

ZARZĄDZENIE Nr 94 /2013

Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 18 września 2013 r. w sprawie przekazania do nieodpłatnego korzystania z samochodów  przez Zespół Obsługi Oświaty w Skaryszewie.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz.594 j.t. z późn. zm.) zarządzam,  co następuje:

 

 

 

§ 1

 

Przekazuję do nieodpłatnego korzystania przez Zespół Obsługi Oświaty niżej wymienione samochody celem zapewnienia dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół z terenu gminy Skaryszew:

 

1.FORD TRANSIT o numerze rejestracyjnym WRA20370; typ FT 350 L TD; rok produkcji 2006.

 

2. VOLKSWAGEN T5; typ CARAVELLE o numerze rejestracyjnym WRA03282; rok produkcji 2009.

 

                                                                         § 2

 

1.Koszty eksploatacji i ubezpieczenia samochodów ponosi Zespół Obsługi Oświaty.

 

2.Zespół Obsługi Oświaty jest zobowiązany do prowadzenia Raportu Dyspozytorskiego i Kart Drogowych przejętych samochodów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

 

                                                                           § 3      

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy.

 

 

 

              § 4      

 

 

 

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Aleksander Chodinow
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 maja 2017 17:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 479
23 maja 2017 17:26 (Administrator ) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)