Sesje Rady Miejskiej

Wybierz rok

Termin najbliższej Sesji Raddy Miejskiej 24.01.2019 r.

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2018r. poz.944 i 1000, 1349, 1432) - zwołuję sesję Rady Miejskiej w Skaryszewie. Sesja odbędzie się w dniu 24 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 11:00 w budynku Banku Spółdzielczego w Skaryszewie przy ul. Żeromskiego 7a.