Protokoły Komisji Rady Miejskiej

Wybierz rok

Protokół Nr 6/2019 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów - odbytej w dniu 26 marca 2019r.

Protokół z posiedzenia Kiomisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów - odbytej w dniu 26 marca 2019r.

Protokół Nr 5/2019 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów - odbytej w dniu 22 lutego 2019r.

Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów odbytej w dniu 22 luty 2019r.

PROTOKÓŁ Nr 34/2017 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów – odbytej w dniu 28 marca 2017 roku.

PROTOKÓŁ Nr 34/2017 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów – odbytej w dniu 28 marca 2017 roku.