Protokoły Komisji Rady Miejskiej

Wybierz rok

Protokół Nr 17/2020 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porzadku Publicznego - odbytej w dniu 17 lutego 2020

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego - odbytego w dniu 17 lutego 2020r.

Protokół Nr 13/2019 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porzadku Publicznego - odbytej w dniu 28 października 2019r.

Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego - odbytej w dniu 28 października 2019r.

Protokół Nr 12/2019 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porzadku Publicznego - odbytej w dniu 17 września 2019r.

Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego - oodbytej w dniu 17 września 2019r.

Protokół Nr 11/2019 z osiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porzadku Publicznego - odbytej w dniu 23 sierpnia 2019r.

Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego - odbytej w dniu 23 sierpnai 2019r.

Protokół Nr 10/2019 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porzadku Publicznego - odbytej w dniu 5 sierpnia 2019r.

Protokół Nr 10/2019 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego - odbytej w dniu 5 sierpnia 2019r.

Protokół Nr 9/2019 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porzadku Publicznego - odbytej w dniu 23 lipca 2019r.

Protokół Nr 9/2019 z posiedzenia Komisji Oświaty,Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego - odbytej w dniu 23 lipca 2019r.