Protokoły Komisji Rady Miejskiej

Wybierz rok

Protokół Nr 10/2019 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porzadku Publicznego - odbytej w dniu 5 sierpnia 2019r.

Protokół Nr 10/2019 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego - odbytej w dniu 5 sierpnia 2019r.

Protokół Nr 9/2019 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porzadku Publicznego - odbytej w dniu 23 lipca 2019r.

Protokół Nr 9/2019 z posiedzenia Komisji Oświaty,Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego - odbytej w dniu 23 lipca 2019r.

Protokół Nr 8/2019 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porzadku Publicznego - odbytej w dniu 29 czerwca 2019r.

Protokół Nr 8 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego odbytej w dniu 19 czerwca 2019r.

Protokół Nr 7/2019 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porzadku Publicznego - odbytej w dniu 24 maja 2019r.

Protokół Nr 7 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego - odbytej w dniu 24 maja 2019r.

Protokół Nr 6/2019 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porzadku Publicznego - odbytej w dniu 24 kwietnia 2019r.

Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego - odbytej w dniu 24 kwietnia 2019r.

Protokół Nr 5/2019 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porzadku Publicznego - odbytej w dniu 25 marca 2019r.

Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego - odbytej w dniu 25 marca 2019r.

Protokół Nr 4/2019 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porzadku Publicznego - odbytej w dniu 18 lutego 2019r.

Protokół Nr 4 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego odbytego w dniu 18 lutego 2019r.

Protokół Nr 3/2019 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porzadku Publicznego - odbytej w dniu 11 stycznia 2019r.

Protokół Nr 3 z posiedzenia Komisji Ośwaity, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego odbytej w dniu 11 stycznia 2019r.

Protokół Nr 2/2019 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porzadku Publicznego - odbytej w dniu 17 grudnia 2018r.

Protokół Nr 2 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego odbytej w dniu 17 grudnia 2018r.

Protokół Nr 1/2019 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porzadku Publicznego - odbytej w dniu 4 grudnia 2018r.

Protokół Nr 1 z posiedzenia Komisji Ośwaiaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego odbytej w dniu 4 grudnia 2018r.