Protokoły Komisji Rady Miejskiej

Wybierz rok

Protokół Nr 9/2019 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska - odbytej w dniu 13 czerwca 2019r.

Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska odbytej w dniu 13 czerwca 2019r.

Protokół Nr 4/2019 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska - odbytej w dniu 7 luty 2019r.

Protokół Nr 4 z posiedzenia Komisji Zdrowia Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska odbytej w dniu 7 luty 2019r.

Protokół Nr 8/2019 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska - odbytej w dniu 23 maja 2019r.

Protokół Nr 8 z posiedzenia Komisji Zdrowia Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska odbytej w dniu 23 maja 2019r.

Protokół Nr 7/2019 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska - odbytej w dniu 18 kwietnia 2019r.

Protokół Nr 7 z posiedzenia Komisji Zdrowia Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska odbytej w dniu 18 kwietnia 2019r.

Protokół Nr 6/2019 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska - odbytej w dniu 21 marca 2019r.

Protokół Nr 6 z posiedzenia Komisji Zdrowia Spraw Socjalnych i Ochrony ŚĘrodowiska odbytej w dniu 21 marca 2019r.

Protokół Nr 5/2019 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska - odbytej w dniu 21 lutego 2019r.

Protokół Nr 5 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska odbytej w dniu 21 lutego 2019r.

Protokół Nr 3/2019 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska - odbytej w dniu 15 stycznia 2019r.

Protokół Nr 3 zposiedzenia Komisji Zdrowai, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska odbytej w dniu 15 stycznia 2019r.

Protokół Nr 2/2018 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska - odbytej w dniu 20 grudnia 2018r.

Protokiół Nr 2 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska odbytej w dniu 20 grudnia 2018r.

Protokół Nr 1/2018 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska - odbytej w dniu 5 grudnia 2018r.

Protokół Nr 1 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska odbytej w dniu 5 grudnia 2018r.