Protokoły Komisji Rady Miejskiej

Wybierz rok

Protokół Nr 22/2020 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska - odbytej w dniu 20 sierpnia 2020r.

Protokół z Komisji Zsrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska - odbytej w dniu 20 sierpnia 2020r.

Protokół Nr 21/2020 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska - odbytej w dniu 16 lipca 2020r.

Protokół z Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska - odbytej w dniu 16 lipca 2020r.

Protokół Nr 20/2020 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska - odbytej w dniu 23 czerwca 2020r.

Protokół z Komisji Zdrowia Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska odbytej w dniu 23 czerwca 2020r.

Protokół Nr 19/2020 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska - odbytej w dniu 19 maja 2020r.

Protokół Nr 19 z Komisji Zdrowia Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska - 19.05.2020r.

Protokół Nr 17/2019 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska - odbytej w dniu 19 luty 2020r

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska odbytej w dniu 19 luty 2020r.

Protokół Nr 16/2019 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska - odbytej w dniu 16 stycznia 2020r

z posiedezenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska odbytej w dniu 16 stycznia 2020r.

Protokół Nr 15/2019 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska - odbytej w dniu 13 grudnia 2019r

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska odbytej w dniu 13 grudnia 2019r.

Protokół Nr 14/2019 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska - odbytej w dniu 20 listopada 2019r.

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska odbytej w dniu 20 listopada 2019r.

Protokół Nr 13/2019 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska - odbytej w dniu 25 października 2019r.

Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska - odbytej w dniu 25 paźdeziernika 2019r.