Protokoły Komisji Rady Miejskiej (2019)

Wybierz rok

Protokół Nr 13/2019 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska - odbytej w dniu 25 października 2019r.

Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska - odbytej w dniu 25 paźdeziernika 2019r.

Protokół Nr 12/2019 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska - odbytej w dniu 19 września 2019r.

Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska - odbytej w dniu 19 wrzesnia 2019r.

Protokół Nr 11/2019 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska - odbytej w dniu 8 sierpnia 2019r.

Protokół Nr 11/2019 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska - odbytej w dniu 8 sierpnia 2019r.

Protokół Nr 10/2019 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska - odbytej w dniu 19 lipca 2019r.

Protokół Nr 10/2019 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska - odbytej w dniu 19 lipca 2019r.

Protokół Nr 9/2019 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska - odbytej w dniu 13 czerwca 2019r.

Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska odbytej w dniu 13 czerwca 2019r.

Protokół Nr 4/2019 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska - odbytej w dniu 7 luty 2019r.

Protokół Nr 4 z posiedzenia Komisji Zdrowia Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska odbytej w dniu 7 luty 2019r.

Protokół Nr 8/2019 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska - odbytej w dniu 23 maja 2019r.

Protokół Nr 8 z posiedzenia Komisji Zdrowia Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska odbytej w dniu 23 maja 2019r.

Protokół Nr 7/2019 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska - odbytej w dniu 18 kwietnia 2019r.

Protokół Nr 7 z posiedzenia Komisji Zdrowia Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska odbytej w dniu 18 kwietnia 2019r.

Protokół Nr 6/2019 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska - odbytej w dniu 21 marca 2019r.

Protokół Nr 6 z posiedzenia Komisji Zdrowia Spraw Socjalnych i Ochrony ŚĘrodowiska odbytej w dniu 21 marca 2019r.

Protokół Nr 5/2019 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska - odbytej w dniu 21 lutego 2019r.

Protokół Nr 5 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska odbytej w dniu 21 lutego 2019r.