Protokoły Komisji Rady Miejskiej

Wybierz rok

Protokół Nr 17/2019 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska - odbytej w dniu 19 luty 2020r

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska odbytej w dniu 19 luty 2020r.

Protokół Nr 16/2019 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska - odbytej w dniu 16 stycznia 2020r

z posiedezenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska odbytej w dniu 16 stycznia 2020r.

Protokół Nr 15/2019 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska - odbytej w dniu 13 grudnia 2019r

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska odbytej w dniu 13 grudnia 2019r.

Protokół Nr 14/2019 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska - odbytej w dniu 20 listopada 2019r.

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska odbytej w dniu 20 listopada 2019r.

Protokół Nr 13/2019 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska - odbytej w dniu 25 października 2019r.

Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska - odbytej w dniu 25 paźdeziernika 2019r.

Protokół Nr 12/2019 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska - odbytej w dniu 19 września 2019r.

Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska - odbytej w dniu 19 wrzesnia 2019r.

Protokół Nr 11/2019 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska - odbytej w dniu 8 sierpnia 2019r.

Protokół Nr 11/2019 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska - odbytej w dniu 8 sierpnia 2019r.

Protokół Nr 10/2019 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska - odbytej w dniu 19 lipca 2019r.

Protokół Nr 10/2019 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska - odbytej w dniu 19 lipca 2019r.

Protokół Nr 9/2019 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska - odbytej w dniu 13 czerwca 2019r.

Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska odbytej w dniu 13 czerwca 2019r.