Protokoły Komisji Rady Miejskiej

Wybierz rok

Protokół Nr 58/2018 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego odbytej w dniu 9 października 2018r.

Protokół Nr 58 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego odbytego w dniu 9 października 2018r.

Protokół Nr 56/2018 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego odbytej w dniu 30 sierpnia 2018r.

Protokół Nr 56 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego odbytej w dniu 30 sierpnia 2018r.

Protokół Nr 55/2018 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego odbytej w dniu 23 sierpnia 2018r.

Protokół Nr 55 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego odbytej w dniu 23 sierpnia 2018r.

Protokół Nr 54/2018 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego odbytej w dniu 6 lipca 2018r.

Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego odbytego w dniu 6 lipca 2018r.

Protokół Nr 53/2018 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego odbytej w dniu 18 czerwca 2018r.

Protokół Nr 53 z posiedzenia Komisji Ośwaity, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publucznego odbytego w dniu 18 czerwca 2018r.

Protokół Nr 52/2018 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego odbytej w dniu 29 maja 2018r.

Protokół Nr 52 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego - odbytego w dniu 29 maja 2018r.

Protokół Nr 51/2018 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego odbytej w dniu 25 maja 2018r.

Protokół Nr 51 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego - odbytego w dniu 25 maja 2018r.

Protokół Nr 57/2018 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego odbytej w dniu 24 września 2018r.

Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego odbytego w dniu 24 września 2018r.