Protokoły Komisji Rady Miejskiej

Wybierz rok

Protokół Nr 21/2020 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług i ds. Samorządu - odbytej w dniu 17 sierpnia 2020r.

Protokół z Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług i ds. Samorządu odbytej w dniu 17 sierpnia 2020r.

Protokół Nr 2/2018 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług i ds. Samorządu - odbytej w dniu 18 grudnia 2018r.

Protokół Nr 2 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług i ds. Samorządu odbytej w dniu 18 grudnia 2018r.

Protokół Nr 48/2018 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług i ds. Samorządu odbytej w dniu 26 lipca 2018r.

Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług i ds. Samorządu odbytej w dniu 26 lipca 2018r.

Protokół Nr 51/2018 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług i ds. Samorządu odbytej w dniu 10 października 2018r.

Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług i ds. Samorządu odbytej w dniu 10 października 2018r.

Protokół Nr 50/2018 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług i ds. Samorządu odbytej w dniu 25 września 2018r.

Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług i ds. Samorządu odbytej w dniu 25 września 2018r.

Protokół Nr 49/2018 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług ids. Samorządu odbytej w dniu 20 sierpnia 2018r.

Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług ids. Samorządu - odbytej w dniu 20 sierpnia 2018r.

Protokół Nr 47/2018 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług i ds. Samorządu odbytej w dniu 14 czerwca 2018r.

Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług i ds. Samorządu odbytej w dniu 14 czerwca 2018r.