Wybory do Parlamentu Europejskiego (2014)

Wybierz rok

UCHWAŁA Nr XXV/254 /2013 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 27 lutego 2013r.

w sprawie podziału Gminy Skaryszew na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.), art. 12 § 2, § 11, § 12, § 13 ustawy...