Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wybierz rok

Prezentacja PE OKW - przykłady znaku X

Prezentacja - materiały szkoleniowe wybory do Parlaemntu Europejskiego

Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych do Parlamentu Europejskiego

Postanowienie Nr 68/2019 Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 6 maja 2019r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019r.

w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

UCHWAŁA Nr XXV/254 /2013 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 27 lutego 2013r.

w sprawie podziału Gminy Skaryszew na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.), art. 12 § 2, § 11, § 12, § 13 ustawy...