Zarządzenia Burmistrza

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 118_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 28 sierpnia 2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Skaryszewie

Zarządzenie Nr 113_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 20 sierpnia 2019 roku

w sprawie zasad i form wnoszenia oraz wykorzystania środków wpłacanych przez uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Skaryszewie tytułem uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych w ramach realizacji programy YOUNGSTER PLUS

Zarządzenie Nr 78/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 21 sierpnia 2018 r.

w sprawie zasad i form wnoszenia oraz wykorzystania środków wpłacanych przez uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Skaryszewie tytułem uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych w ramach realizacji programu YOUNGSTER PLUS