Zarządzenia Burmistrza (2018)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 78/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 21 sierpnia 2018 r.

w sprawie zasad i form wnoszenia oraz wykorzystania środków wpłacanych przez uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Skaryszewie tytułem uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych w ramach realizacji programu YOUNGSTER PLUS