Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

31 grudnia 2009 09:01 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

ZESPÓŁ PROJEKTU

MIEJSKO–GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARYSZEWIE UL. SŁOWACKIEGO 6, 26-640 SKARYSZEW,

adres email: mgopsskaryszew@neostrada.pl

Decyzja Nr 1/2009

Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie

z dnia 2 LUTEGO 2009 roku

w sprawie powołania Zespołu Projektu „ DAĆ SZANSĘ” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 7.1.1” Rozwój i upowszechnienie form aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Priorytetu VII „ Promocja integracji społecznej „ Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i gminy Skaryszew Nr /2009 z dnia 25 lutego 2009roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu systemowego w 2009r. ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

§ 1

1. Powołuje w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skaryszewie Zespół Projektowy odpowiedzialny za realizacje projektu „ DAĆ SZANSĘ” składzie:

1. Aneta Wilanowicz – Kierownik MGOPS/Koordynator Projektu

2. Zofia Kozicka – st. pracownik socjalny

3. Leszczyńska Bożena sp. pracy socjalnej

4. Izabella Borucińska - st. pracownik socjalny

5. Lidia Słowińska - st. pracownik socjalny

6. Aneta Lipiec - pracownik socjalny

7. Marzena Bienias-księgowa projektu

2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Aneta Wilanowicz

Kierownik

Miejsko-Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Skaryszewie

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie

Logowanie