Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

31 grudnia 2009 05:10 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zespół Projektu

Decyzja Nr 1/2008

Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie powołania Zespołu Projektu „ DAĆ SZANSĘ” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 7.1.1” Rozwój i upowszechnienie form aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Priorytetu VII „ Promocja integracji społecznej „ Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

§ 1

Powołuje w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skaryszewie Zespół Projektowy odpowiedzialny za realizacje projektu „ DAĆ SZANSĘ” składzie:

1. Danuta Rokita – Koordynator Projektu.
2. Aneta Wilanowicz – Kierownik MGOPS
3. Zofia Kozicka – st. pracownik socjalny
4. Leszczyńska Bożena sp. pracy socjalnej
5. Izabella Borucińska - st. pracownik socjalny
6. Lidia Barszcz - st. pracownik socjalny

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

KIEROWNIK

MGOPS W SKARYSZEWIE

Aneta Wilanowicz

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie

Logowanie