Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

12 lipca 2016 09:11 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zaświadczenie o stanie cywilnym

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym składany do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Juliusza Słowackiego 626-640 Skaryszew ,pokój nr 17,

tel. 48 61 03 089 w. 122

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 38 zł. Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew lub bezpośrednio w kasie Urzędu

Termin i sposób załatwienia

Zaświadczenie wydaje wybrany kierownik urzędu stanu cywilnego osobie, której dotyczy.

Zaświadczenie jest ważne przez okres sześciu miesięcy od dnia wystawienia.

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie.

Jeżeli akty stanu cywilnego dot. osoby składającej wniosek nie są sporządzone w USC Skaryszew, sprawa jest załatwiana niezwłocznie po uzyskaniu z właściwego urzędu stanu cywilnego tych dokumentów.


Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014r. poz. 1741 z późn. zm.),- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015r poz. 783 z późn. zm.)

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie

Logowanie