Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

7 czerwca 2010 09:47 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zarządzenie w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 29 /2010

Burmistrza Miasta i Gminy w Skaryszewie

z dnia 1 czerwca 2010 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 29 /2010

Burmistrza Miasta i Gminy w Skaryszewie

z dnia 1 czerwca 2010 r.


w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.


Na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 września 1990 r. –
o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.z 2000r. Nr 47, poz. 544
z późn.zm.) – powołuję składy obwodowych komisji wyborczych.


§ 1. Powołuję składy obwodowych komisji wyborczych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


§ 3. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29 /2010
Burmistrza Miasta i Gminy w Skaryszewie
z dnia 1 czerwca 2010 r.

I. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Skaryszewie

L.p
Imię i nazwisko
1.
Jolanta Kaczkowska
2.
Zbysław Rutka
3.
Marian Goliński
4.
Monika Maleta
5.
Marianna Kijas
6.
Katarzyna Kwaśnik
7.
Dorota Karcz
8.
Maria Konopska
9.
Anna Kołodziejczyk
II. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Skaryszewie / Remiza/
L.p
Imię i nazwisko
1.
Ryszard Rychlicki
2.
Iwona Jaworska
3.
Karol Pajek
4.
Agnieszka Wlazłowska-Bąk
5.
Bartłomiej Celi
6.
Józef Pawlak
7.
Anna Deja
8.
Regina Misiak
9.
Beata Bednarczyk
III. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Makowcu.
L.p
Imię i nazwisko
1.
Karol Kaczkowski
2.
Zbigniew Adamczyk
3.                       
Anna Krupa
4.
Tomasz Lis
5.     
Jan Jeżmański
6.
Anna Kasińska
7.
Katarzyna Deja
8.
Katarzyna Cholewa
9.
Iwona Kilianek

IV. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Makowie

L.p
Imię i nazwisko
1.
Jerzy Kaczkowski
2.
Grzegorz Czerwiec
3.
Marzena Głowacka
4.
Aneta Paprocka
5.
Michał Kijas
6.
Maria Jabłońska
7.
Renata Gregorczyk
8.                       
Jacek Pawlak
9.
Bożena Marcinkiewicz
  V. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Odechowie
L.p
Imię i nazwisko
1.
Hanna Szpilska
2.
Monika Deja-Cieciora
3.
Halina Zawisza
4.
Małgorzata Rutkowska
5.
Ewa Barszcz
6.
Józef Jabłoński
7.
Alicja Kustra
8.
Aneta Piwońska
9.
Anna Woźniak

VI. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Modrzejowicach
L.p.

Imię i nazwisko
1.
Krystyna Rychlicka
2.
Paweł Kucharski
3.
Danuta Kozieł
4.
Renata Rutkowska
5.
Paweł Gajewski
6.
Emilia Siwiec
7.
Daniel Kustra
8.
Beata Ziętek
9.
Barbara Męcik

VII. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Dzierzkówku Starym

L.p.
Imię i nazwisko
1.
Beata Lis
2.
Józef Kwiatkowski
3.
Grzegorz Kurys
4.
Katarzyna Lisek
5.
Magdalena Pawlak
6.
Marcin Cieciora
7.
Ewelina Kustra
8.
Magdalena Barańska
9.
Sylwia Mosioł
VIII. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 w Chomentowie Puszcz
L.p. Imię i nazwisko
1.
Jacek Rychlicki
2.
Andrzej Fijałkowski
3.
Elżbieta Dróżdż
4.
Alina Kasiak
5.
Marian Celi
6.
Emil Ruszczyk
7.
Wioletta Gajewska
8.
Lucyna Górnik
9.
Ewa Skowrońska
IX. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9 w Bujaku
 
L.p.
  Imię i nazwisko
1.
Iwona Banaszkiewicz
2.
Krystyna Sulima
3.
Waldemar Pajek
4.
Danuta Wlazłowska
5.
Kazimierz Kozieł
6.
Sylwester Szpaderski
7.
Emilia Tatar
8.
Marek Woźniak
9.
Małgorzata Kalbarczyk

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie

Logowanie