Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

19 września 2011 14:03 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zarządzenie Nr 73/2011 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 19 września 2011r w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 73/2011

Burmistrza Miasta i Gminy w Skaryszewie

z dnia 19 września 2011 r.


w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.


Na podstawie art. 182 § 1 i § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U.Nr 21, poz. 112 z późn.zm.) – powołuję składy obwodowych komisji wyborczych.


§ 1. Powołuję składy obwodowych komisji wyborczych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


§ 3. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew, BIP oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych.


BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

/-/Ireneusz Kumięga


 

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie

Logowanie