Zamówienia Publiczne do 30 000 EURO

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dostawa masek przeciwgazowych i pochłaniaczy

Przedmiotem zamówienia jest dostawa masek przeciwgazowych MT 213/2 i pochłaniaczy P 21/1 -W Opis przedmiotu zamówienia: -Maska przeciwgazowa typ MT 213/2 CL Szacunkowa ilość: ok. 60 sztuk (rozmiar 2) - Filtropochłaniacz P 21/1-W-Metalowe Szacunkowa ilość: ok. 219 sztuk Termin realizacji zamówienia: do 30.09.2018r....

Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Bogusławice w kierunku Grzmucina

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na wykonanie zadnia pn.: "remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Bogusławice w kierunku Grzmucina. Roboty obejmują: 1) odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 1,38km; 2) nawierzchnia - podwójne powierzchniowe utrwalanie – 6210m2; 3) ścinanie poboczy mechanicznie, materiał ze ścinki...

ZAPYTANIE OFERTOWE na Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego dla miejscowości na terenie gminy Skaryszew (Janów oraz Skaryszew ul. Zachodnia i część ul. Krasickiego)

termin składania ofert do : 06.11.2017 r termin realizacji zadania : 20 czerwca 2018 r. W ramach zamówienia należy wykonać dokumentacje projektowo-kosztorysową budowy oświetlenia w ramach zadań: ZADANIE 1.„Budowa oświetlenia drogowego w Skaryszewie ul. Krasickiego i Zachodnia” ZADANIE 2.„Budowa oświetlenia wzdłuż drogi...

„Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Skaryszew poprzez budowę placów zabaw w miejscowości Anielin i Gębarzów oraz budowę siłowni plenerowej w miejscowości Odechów”Wprowadź tytuł dokumentu

ZAPYTANIE OFERTOWE zostało zamieszczone w dniu 25.09.2017 roku pod numerem 55/25/09/2017 na portalu ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: budowa placów zbaw w miejscowościach Anielin i Gębarzów oraz budowa siłowni plenerowej w miejscowości Odechów. Szczegółowe informacje...

Zamówienia Publiczne do 30 000 EURO - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Nowej w Makowie o długości 1110m.

Skaryszew, 18.04.2017 RIM.2151.20.2017.MR ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Gmina Skaryszew, ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew zaprasza do przedłożenia oferty w formie zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Nowej w Makowie...