Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Skaryszew i Zalesie

Ogłoszenie nr 550230-N-2018 z dnia 2018-04-25 r. Gmina Skaryszew: Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Skaryszew i Zalesie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Dostawa kruszywa łamanego dolomitowego z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych w 2018 roku na terenie miasta i gminy Skaryszew

Ogłoszenie nr 529823-N-2018 z dnia 2018-03-13 r. Gmina Skaryszew: Dostawa kruszywa łamanego dolomitowego z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych w 2018 roku na terenie miasta i gminy Skaryszew OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego...

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego wzdłuż drogi krajowej nr 9 w Makowcu i w Skaryszewie

Ogłoszenie nr 613220-N-2017 z dnia 2017-11-08 r. Gmina Skaryszew: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego wzdłuż drogi krajowej nr 9 w Makowcu i w Skaryszewie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na obszarze Miasta i Gminy Skaryszew

Ogłoszenie nr 616796-N-2017 z dnia 2017-11-15 r. Gmina Skaryszew: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na obszarze Miasta i Gminy Skaryszew OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU...

Dowóz i odwóz uczniów wraz z opieką zapewnioną przez przewoźnika do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Skaryszew.

Ogłoszenie nr 610507-N-2017 z dnia 02.11.2017r Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.

Remont nawierzchni drogi gminnej Niwa Odechowska – Wólka Twarogowa

Ogłoszenie nr 598982-N-2017 z dnia 2017-10-09 r. Gmina Skaryszew: Remont nawierzchni drogi gminnej Niwa Odechowska – Wólka Twarogowa OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Termin składania ofert: 24.10.2017r. godz. 11.00....

Budowa drogi gminnej nr 351009W w miejscowości Maków Nowy

Ogłoszenie nr 597454-N-2017 z dnia 2017-10-05 r. Gmina Skaryszew: Budowa drogi gminnej nr 351009W w miejscowości Maków Nowy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Termin składania ofert: 20.10.2017r., godz. 11.00.

Nadbudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w Skaryszewie i utworzenie w nim Centrum Aktywności Lokalnej

Ogłoszenie nr 596265-N-2017 z dnia 2017-10-03 r. Nadbudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w Skaryszewie i utworzenie w nim Centrum Aktywności Lokalnej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Krótki opis przedmiotu zamówienia : Nadbudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w Skaryszewie i utworzenie w nim Centrum Aktywności Lokalnej...

Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Skaryszewie poprzez zmianę sposobu użytkowania na przedszkole

Ogłoszenie nr 594653-N-2017 z dnia 2017-09-28 r. Gmina Skaryszew: Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Skaryszewie poprzez zmianę sposobu użytkowania na przedszkole Krótki opis przedmiotu zamówienia : Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Skaryszewie poprzez zmianę sposobu użytkowania na przedszkole zlokalizowanego w...

Przebudowa drogi Chomentów Socha – Bardzice

Ogłoszenie nr 578095-N-2017 z dnia 2017-08-25 r. Gmina Skaryszew: przebudowa drogi Chomentów Socha – Bardzice OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego