Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

„Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią przy Publicznej Szkole Podstawowej w Makowcu”

UWAGA!!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 9.08.2018 r. godz. 11:00, Nowy zmieniony załącznik nr 8 – Opis przedmiotu zamówienia - PRZEDMIAR ---(WYJAŚNINIE NR 1)-Ogłoszenie nr 500180895-N-2018 z dnia 31-07-2018 r. O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie nr 591117-N-2018 z dnia 2018-07-18 r. Gmina Skaryszew: Budowa boiska wielofunkcyjnego...

Dostawa mięsa, wędlin, drobiu, tłuszczy dla Samorządowego Przedszkola im. s. Gabrieli Sporniak w Skaryszewie w roku szkolnym 2018/2019

Dostawa mięsa, wędlin, drobiu, tłuszczy dla Samorządowego Przedszkola im. s. Gabrieli Sporniak w Skaryszewie w roku szkolnym 2018/2019 Ogłoszenie nr 590087-N-2018 z dnia 2018-07-17 r.

Samorządowe Przedszkole im. s. Gabrieli Sporniak w Skaryszewie: Dostawa owoców, warzyw dla Samorządowego Przedszkola im. s. Gabrieli Sporniak w Skaryszewie w roku szkolnym 2018/2019 Ogłoszenie nr 589650-N-2018 z dnia 2018-07-16 r.

Samorządowe Przedszkole im. s. Gabrieli Sporniak w Skaryszewie: Dostawa owoców, warzyw dla Samorządowego Przedszkola im. s. Gabrieli Sporniak w Skaryszewie w roku szkolnym 2018/2019 Ogłoszenie nr 589650-N-2018 z dnia 2018-07-16 r.

Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Janów

Ogłoszenie nr 588230-N-2018 z dnia 2018-07-12 r. Gmina Skaryszew: Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Janów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Przedmiotem zamówienia jest: Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Janów. W ramach zadania należy rozbudować linię napowietrzną...

Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Skaryszew, Sołtyków, Chomentów Puszcz oraz Makowiec na terenie gminy Skaryszew

Ogłoszenie nr 584421-N-2018 z dnia 2018-07-05 r. Gmina Skaryszew: Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Skaryszew, Sołtyków, Chomentów Puszcz oraz Makowiec na terenie gminy Skaryszew OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Skaryszew, Sołtyków, Chomentów...

„Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Skaryszewie poprzez zmianę sposobu użytkowania na przedszkole”

Ogłoszenie nr 582237-N-2018 z dnia 2018-07-02 r. Gmina Skaryszew: „Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Skaryszewie poprzez zmianę sposobu użytkowania na przedszkole” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

„Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym zamontowanym na stałe dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Skaryszewie”

UWAGA!!! ZMIANA TERŚCI SIWZ - ZAŁĄCZNIKA NR 7 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ogłoszenie nr 580754-N-2018 z dnia 2018-06-28 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Skaryszewie: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym zamontowanym na stałe dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Skaryszewie ...

Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Skaryszew i Zalesie

Ogłoszenie nr 550230-N-2018 z dnia 2018-04-25 r. Gmina Skaryszew: Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Skaryszew i Zalesie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Dostawa kruszywa łamanego dolomitowego z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych w 2018 roku na terenie miasta i gminy Skaryszew

Ogłoszenie nr 529823-N-2018 z dnia 2018-03-13 r. Gmina Skaryszew: Dostawa kruszywa łamanego dolomitowego z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych w 2018 roku na terenie miasta i gminy Skaryszew OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego...

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego wzdłuż drogi krajowej nr 9 w Makowcu i w Skaryszewie

Ogłoszenie nr 613220-N-2017 z dnia 2017-11-08 r. Gmina Skaryszew: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego wzdłuż drogi krajowej nr 9 w Makowcu i w Skaryszewie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...