Wybory Samorządowe

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej

I N F O R M A C J A Miejska Komisja Wyborcza pełni dyżur w Urzędzie Miasta i Gminy w Skaryszewie ul. Słowackiego 6 pok. nr 27 w dniu 29 listopada 2014r. /sobota/ od godz. od 800 - 16 00 Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Skaryszewie Barbara Malmon

Uchwała Nr 9/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Skaryszewie

o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew w dniu 30 listopada 2014r.

Uchwała Nr 5/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Skaryszewie z dnia 23 października 2014r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

INFORMACJA O TERMINACH CZYNNOŚCI WYBORCZYCH

INFORMACJA O TERMINACH CZYNNOŚCI WYBORCZYCH Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie informuje o terminach czynności wyborczych zgodnie z kalendarzem wyborczym, które przedstawiają się następująco: - do 07 listopada 2014r. – składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. - do dnia 12 listopada 2014r. –...

Uchwała Nr 4/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Skaryszewie z dnia 23 października 2014 r.

w sprawie sporządzenia obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Skaryszewa w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. Na podst. art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U.Nr 21 poz. 211 z późn.zm.) - Miejska Komisja Wyborcza w Skaryszewie uchwala, co następuje: § 1. Zarządza się wydrukowanie...

Uchwała Nr 6/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Skaryszewie z dnia 23 października 2014 r.

w sprawie sporządzenia obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Skaryszewie zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. Na podst. art. 435 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U.Nr 21 poz. 211 z późn.zm.) - Miejska Komisja Wyborcza w Skaryszewie uchwal, co następuje: §...

Szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych

Informacja na temat pierwszego posiedzenia i szkolenia obwodowych komisji wyborczych w Gminie Skaryszew. Informujemy, że w dniu 29 października 2014r. /środa/ o godzinie 9oo w Urzędzie Miasta i Gminy w Skaryszewie – sala nr 19 – odbędzie się pierwsze posiedzenie i szkolenie dla osób powołanych do składów: - Obwodowa...