Wybory Samorządowe

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 91 Wojewody mazowieckiego z dnia 28 lutego 2018r.

w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy

Informacja Krajowego Biura Wyborczego w Radomiu

Informacja dot. zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych

INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej

I N F O R M A C J A Miejska Komisja Wyborcza pełni dyżur w Urzędzie Miasta i Gminy w Skaryszewie ul. Słowackiego 6 pok. nr 27 w dniu 29 listopada 2014r. /sobota/ od godz. od 800 - 16 00 Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Skaryszewie Barbara Malmon

Uchwała Nr 9/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Skaryszewie

o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew w dniu 30 listopada 2014r.

Uchwała Nr 5/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Skaryszewie z dnia 23 października 2014r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.