Obwieszczenia, Ogłoszenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa odcinaka sieci wodociągowej rozdzielczej na działce nr ewid: 4233/4 położonej w miejscowości Skaryszew.

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa odcinaka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid: 536/12, 535/4, 538 położonych w miejscowości Maków Nowy

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 03/18 o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa parkingu dla samochodów osobowych do 60 miejsc postojowych na działkach nr ewid: 176, 177, 180 położonych w miejscowości Miasteczko.

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa odcinaka sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach nr 1327/1, 1330/1, 1333/1, 1213/2, 1333/14, 1335/9, 1337/6 położonych w miejscowości Skaryszew (ul. Błonie)

1218_12

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia (zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121, 50)

Ogłoszenie

I N F O R M A C J A Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121, 50), informuję o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew w dniach 23.01.2018r. do 12.02.2018r. wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży....

Ogłoszenie

Na podstawie art.46 ust.1 ustawy z dnia 27 pazdziernika 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, w związku z art.12 Gmina Skaryszew ogłasza, że podstawowa kwota dotacji dla przedszkola niepublicznego na rok 2018 r. wynosi 8094,60 zł na jedno dziecko.

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 01/18 o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa odcinaka sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach nr ewid: 224/2, 204, 226/1, 225/1, 226/2 położonych w miejscowości Maków Nowy.

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 02/18 o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa odcinaka sieci gazociągowej średniego ciśnienia DN63mm PE na działkach nr ewid: 356, 503/6, 1096/3, 707, 1097/2, 1097/16, 1101/1położonych w miejscowości Makowiec

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa parkingu dla samochodów osobowych do 60 miejsc postojowych na działkach nr ewid: 176, 177, 180 położonych w miejscowości Miasteczko.