Obwieszczenia, Ogłoszenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 33/17 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ wraz z infrastrukturą na działce nr ewid: 577/1 położonej w miejscowości Odechowiec.

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 34/17 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa odcinaka sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach nr ewid: 96/1, 96/2 położonych w miejscowości Sołtyków.

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 35/17 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa odcinaka sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach nr ewid: 257/2, 379 położonych w miejscowości Sołtyków.

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 32/17 o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa odcinka kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15kV i niskiego napięcia 0,4kV (w tym budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV) na działkach nr ewid:248/3, 246/2, 246/1, 249, 250,251/1, 251/2, 252, 404/2, 365/1, 257/2,247/1, 245/1,244/1,243/1,242/1,240/1,239/1,...

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa drogi dojazdowej na części działek nr ewid: 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153/1, 155/1, 305 położonych w miejscowości Kłonowiec Koracz.

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 29/17 o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa napowietrznej linii o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV dla potrzeb oświetlenia ul. Gajowej na części działek nr ewid: 146, 147, 148, 149, 802, 803, 804, 150, 127/2 w miejscowości Maków, na części działki nr ewid:144/4 w miejscowości Makowiec....

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 30/17 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa napowietrznej linii o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV dla potrzeb oświetlenia drogi na działkach nr ewid: 1268, 387/1, 387/2, 822, 828, 829 w miejscowości w m-ci Chomentów Socha (obręb Chomentów Puszcz)

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 31/17 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa napowietrznej linii o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV dla potrzeb oświetlenia ul. Głównej i ul. Ogrodowej na działkach nr ewid: 249/2, 64, 65, 1132, 1128/2, 1129/14, 1129/15, 1129/10, 1129/9, 1129/13, 1129/8, 1129/7, 1131/5, 1130/3,...

Ogłoszenie

Na podstawie art.89d. ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r., poz. 1943 z późn. zm.), w związku z art. 78b ust.1 Gmina Skaryszew ogłasza, że podstawowa kwota dotacji dla przedszkola niepublicznego od XI 2017r., wynosi 1139,26 zł na jedno dziecko.

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ wraz z infrastrukturą na działce nr ewid: 577/1 położonej w miejscowości Odechowiec.