Obwieszczenia, Ogłoszenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa ulicy Miłosza w Skaryszewie na działkach nr ewid: 1248/11, 1249/7, 1251/2, 1253/2, 1247/2, 1246/16.

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid: 1258/9, 1258/20, 1259/9, 1260/9, 1261/9, 1262/10, 1263/7, 1264/2 w miejscowości Skaryszew(ul. Kalinowa, ul. Prusa).

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na części działki nr ewid: 260 w miejscowości Makowiec (ul. Kościelna).

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na części działki nr ewid: 260 w miejscowości Makowiec (ul. Kościelna).

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa napowietrznej linii o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV dla potrzeb oświetlenia drogi na działkach nr ewid: 119/18, 120/9,227; 120/12; 231/1; 197/9; 199/10; 200/3; 200/5; 201/5; 201/3; 205/5; 198/44; 198/42; 202/16; 202/14; 202/12; 198/40; 198/38; 198/36;...

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa napowietrznej linii o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV dla potrzeb oświetlenia drogi na działkach nr ewid: 800; 4113/2; 769/6;768/2; 767/2; 766/2; 765/2; 764/2; 763/2; 762/2; 761/3; 760/3; 758/3; 757/3; 756/3; 755/3; 619/1, położonych w m-ci Skaryszew ...

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa odcinaka sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach nr ewid: 221, 204/2, 225/1, 226/1, 226/2, 224/2, położonych w miejscowości Maków Nowy

Decyzja o zakazie zgromadzenia

Decyzja o zakazie zgromadzenia. SOC.5310.2.2018

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania, Wojewoda Mazowiecki WI-II.7820.3.2.2017.EG

Informacja - zgromadzenie publiczne

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew informuje, że w dniu 31.01.2018 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie wpłynęło zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego. Cel zgromadzenia: obrona bezbronnych zwierząt. Zgromadzenie odbędzie się w dniach od 18.02.2018 godz. 22:00 do dnia 20.02.2018 godz. 14:00 Zaplanowane miejsce zgromadzenia...