Obwieszczenia, Ogłoszenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 09/18 oustaleniu lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na części działki nr ewid: 260 w miejscowości Makowiec (ul. Kościelna).

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 08/18 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid: 1258/9, 1258/20, 1259/9, 1260/9, 1261/9, 1262/10, 1263/7, 1264/2 w miejscowości Skaryszew (ul. Kalinowa, ul. Prusa).

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 07/18 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa ulicy Miłosza w Skaryszewie na działkach nr ewid: 1248/11, 1249/7, 1251/2, 1253/2, 1247/2, 1246/16, 1246/11.

Informacja w sprawie o rozpatrzenie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego

W sprawie o rozpatrzenie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, złożonej dnia 26.02.2016 r.

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 lutego 2018 roku WI-II.7820.3.2.2017.EG

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa drogi gminnej Odechów ”Gawroniec” –Wólka Twarogowa na działkach nr ewid: 947/2, 179/6, 180 położonych w miejscowości Wólka Twarogowa oraz na działce nr 14/2 położonej w miejscowości Odechów

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 06/18 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa odcinaka sieci wodociągowej rozdzielczej na działce nr ewid: 4233/4 położonej w miejscowości Skaryszew.

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 05/18 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa odcinaka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid: 536/12, 535/4, 538 położonych w miejscowości Maków Nowy

Ogłoszenie

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. WI-II.7820.3.2.2017.EG