Obwieszczenia, Ogłoszenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Decyzja o zakazie zgromadzenia

Decyzja o zakazie zgromadzenia. SOC.5310.2.2018

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania, Wojewoda Mazowiecki WI-II.7820.3.2.2017.EG

Informacja - zgromadzenie publiczne

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew informuje, że w dniu 31.01.2018 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie wpłynęło zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego. Cel zgromadzenia: obrona bezbronnych zwierząt. Zgromadzenie odbędzie się w dniach od 18.02.2018 godz. 22:00 do dnia 20.02.2018 godz. 14:00 Zaplanowane miejsce zgromadzenia...

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa odcinaka sieci wodociągowej rozdzielczej na działce nr ewid: 4233/4 położonej w miejscowości Skaryszew.

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa odcinaka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid: 536/12, 535/4, 538 położonych w miejscowości Maków Nowy

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 03/18 o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa parkingu dla samochodów osobowych do 60 miejsc postojowych na działkach nr ewid: 176, 177, 180 położonych w miejscowości Miasteczko.

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa odcinaka sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach nr 1327/1, 1330/1, 1333/1, 1213/2, 1333/14, 1335/9, 1337/6 położonych w miejscowości Skaryszew (ul. Błonie)

1218_12

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia (zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121, 50)

Ogłoszenie

I N F O R M A C J A Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121, 50), informuję o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew w dniach 23.01.2018r. do 12.02.2018r. wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży....

Ogłoszenie

Na podstawie art.46 ust.1 ustawy z dnia 27 pazdziernika 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, w związku z art.12 Gmina Skaryszew ogłasza, że podstawowa kwota dotacji dla przedszkola niepublicznego na rok 2018 r. wynosi 8094,60 zł na jedno dziecko.