Obwieszczenia, Ogłoszenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie otwartego konkursu na zadanie publiczne Miasta i Gminy Skaryszew w dziedzinie sportu i rekreacji, realizowane w I półroczu 2012 oraz całoroczne

Ogłoszenie otwartego konkursu na zadanie publiczne Miasta i Gminy Skaryszew w dziedzinie sportu i rekreacji, realizowane w I półroczu 2012 oraz całoroczne Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz.u. Nr 96 poz. 873/ Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza otwarty konkurs...