Zarządzenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 64/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 17 lipca 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią przy Publicznej Szkole Podsawowej w Makowcu"

Zarządzenie Nr 63/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 12 lipca 2018 r.

W sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn:. "Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Miejscowości Skaryszew i Zalesie".

Zarządzenie Nr 62/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 11 lipca 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Janów”

Zarządzenie Nr 61/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 10 lipca 2018 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2018 oraz w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2018 rok

Zarządzenie Nr 60/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 9 lipca 2018 r.

w sprawie powołania komisji stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

Zarządzenie Nr 59/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 4 lipca 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: "Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Skaryszew, Sołtyków, Chomentów Puszcz oraz Makowiec na terenie gminy Skaryszew"

Zarządzenie Nr 58/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 3 lipca 2018 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 57/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 3 lipca 2018 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 56/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 3 lipca 2018 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 55/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 3 lipca 2018 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego