Zarządzenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 31/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 18 maja 2018 r.

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Zarządzenie Nr 28/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 7 maja 2018 r.

w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektorów: Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Makowie oraz Zespołu Szkól im. Jana Pawła II w Skaryszewie

Zarządzenie Nr 27/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 4 maja 2018 r.

w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Skaryszewie

Zarządzenie Nr 25/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu dla garaży oraz pomieszczeń gospodarczych, będących własnością Gminy Skaryszew

Zarządzenie Nr 24/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: "Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Skaryszew i Zalesie"

Zarządzenie Nr 23/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 20 kwietnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych, zleconych przez Gminę Skaryszew do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert

Zarządzenie Nr 22/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 18 kwietnia 2018 r.

w sprawie ustalenia dnia 8 czerwca 2018 r. (piątek) dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Skaryszewie

Zarządzenie Nr 21/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 10 kwietnia 2018 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia otwarteo i konkrencyjnego naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Skaryszewie

Zarządzenie Nr 20/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 10 kwietnia 2018 r.

w sprawie ustalenia na 2018 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania oplat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli przedszkola i szkół prowadzonych przez Gminę Skarszew

Zarządzenie Nr 19/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 10 kwietnia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie