Zarządzenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 8/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 1 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania zespołu powypadkowego

Zarządzenie Nr 7/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 31 stycznia 2018 .

W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2018 oraz w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 6/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 30 stycznia 2018 .

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych

Zarządzenie Nr 5/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 22 stycznia 2018 .

w sprawie wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym, na okres 10 lat nieruchomości Nr 1751 o pow. 0,6678ha, położonej w Skaryszewie, stanowiącej własność Gminy Skaryszew

Zarządzenie Nr 4/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 18 stycznia 2018 .

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie przetargu nieograniczonego, nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 1819 o pow. 1,3398ha, położonej w Skaryszewie

Zarządzenie Nr 3/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 12 stycznia 2018 .

w sprawie: opracowania planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2018

Zarządzenie Nr 2/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 12 stycznia 2018 .

w sprawie wprowadzenia zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie

Zarządzenie Nr 1/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 10 stycznia 2018 .

w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie

Zarządzenie Nr 155/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 21 grudnia 2017 .

W sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Skaryszewie

Zarządzenie Nr 154/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 21 grudnia 2017 .

W sprawie odwołania z funkcji dyrektora Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Skaryszewie