Zarządzenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 89/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 11 września 2018 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntówi i budynków jako działki Nr 246 o pow. 0,0900ha i Nr 247 o pow. 0,1000ha, położonych w Odechowie

Zarządzenie Nr 88/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 11 września 2018 r.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dzierzkówku Starym

Zarządzenie Nr 87/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 10 września 2018 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skaryszewie

Zarządzenie Nr 86/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 10 września 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: " Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odechowiec"

Zarządzenie Nr 85/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 31 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2018 oraz w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2018 rok

Zarządzenie Nr 84/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie: wprowadzenia regulaminu dowozu uczniów do placówek oświatowych i odwozu uczniów z placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Skaryszew

Zarządzenie Nr 83/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 30 sierpnia 2018 r.

W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Skaryszewie

Zarządzenie Nr 82/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 30 sierpnia 2018 r.

W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Makowie

Zarządzenie Nr 81/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „budowa miejsc parkingowych przy SP ZOZ w Skaryszewie na gruntach gminnych "

Zarządzenie Nr 80/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 27 sierpnia 2018 r.

W sprawie składu i zasad powoływania członków Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania.