Uchwały Rady Miejskiej

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr: XXXIV/314/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 stycznia 2018r

w sprawie wprowadzenia zmian zapisów w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie Nr XXXIII/309/2018 z dnia 5 stycznia 2018 roku.

Uchwała nr: XXXIV/313/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 stycznia 2018r

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/185/2009 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli

Uchwała nr: XXXIV/312/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 stycznia 2018r

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.

Uchwała nr: XXXIV/311/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 stycznia 2018r

w sprawie okreslenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objetych wychowaniem przedszkolnym w prowadzonych przez Gminę Skaryszew publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz warunków zwolnienia z tych opłat.

Uchwała nr: XXXIII/310/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 5 stycznia 2018r

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2025

Nr: XXXIII/309/2018 z dnia 5 stycznia 2018r.

w sprawie ustalenia planu budżetu Gminy Skaryszew na rok 2018

Uchwała Nr XXXIII/308/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 grudnia 2017r.

w sprawie nadania nazw ulic na terenie Gminy Skaryszew w miejscowości Maków Nowy

Uchwała Nr XXXIII/307/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 grudnia 2017r.

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Skaryszew w miejscowości Maków Nowy.

Uchwała Nr XXXIII/306/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 grudnia 2017r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.

Uchwała Nr XXXIII/305/2017 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 grudnia 2017r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania