Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

28 października 2014 12:26 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała Nr 4/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Skaryszewie z dnia 23 października 2014 r.

w sprawie sporządzenia obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Skaryszewa w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Na podst. art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U.Nr 21 poz. 211 z późn.zm.) - Miejska Komisja Wyborcza w Skaryszewie uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się wydrukowanie obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Skaryszewa w wyborach zarządzonych na 16 listopada 2014r.

§ 2. Treść obwieszczenia stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3. Obwieszczenie przekazuje się Burmistrzowi, który zapewni jego wydruk i rozplakatowanie na obszarze gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

Barbara Malmon

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie

Logowanie