Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

3 listopada 2010 09:20 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Uchwała Miejskiej Komisji w sprawie przyznania numerów dla zarejestrowanych list kandydatów

U C H W A Ł A Nr 2/2010
Miejskiej Komisji Wyborczej w Skaryszewie

z dnia 2 listopada 2010 r.

w sprawie przeprowadzenia losowania numerów list zgłoszonych w wyborach do Rady Miejskiej w Skaryszewie.

Na podst. art. 64o ust. 7 i 8 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz.U. z 2010r. Nr 176, poz.1190) – Miejska Komisja Wyborcza w Skaryszewie w niżej wymienionym składzie:

1. Barbara Malmon - Przewodnicząca
2. Jadwiga Wilczko - Z-ca Przew. Komisji
3. Paweł Kucharski - Członek
4. Katarzyna Tuzinek - „
5. Iwona Banaszkiewicz - „
6. Paweł Piasek - „

Uchwala, co następuje:

1. Przyznaje się w drodze losowania jednolite numery dla list Komitetów Wyborczych zarejestrowanych więcej niż w jednym okręgu wyborczym.

- Nr 24 – Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnie dla Makowa

- Nr 25 – Komitet Wyborczy Wyborców Henryka Słomki

- Nr 26 – Komitet Wyborczy Wyborców Sołtysi i P.R.O.Ziemi Sk-ewskiej

- Nr 27 – Komitet Wyborczy Wyborców Ireneusza Kumięgi

- Nr 28 – Komitet Wyborczy Nasz Dom Polska- Samoobrona Andrzeja Leppera

- Nr 29 – Komitet Wyborczy Wyborców Krajowa Wspólnota Samorządowa

2. Listy komitetów wyborczych zarejestrowane w jednym okręgu wyborczym otrzymują w drodze losowania następujące numery:

Nr 30 – Komitet Wyborczy Wyborców Skaryszewiak

Przewodnicząca
Miejskiej Komisji Wyborczej w Skaryszewie

Barbara Malmon
 

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie

Logowanie