Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 grudnia 2017 10:37 | wersja 103 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej

Skaryszew,6.12.2017r.

Informuję o terminach Komisji Rady Miejskiej - grudzień 2017

1. Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska

- 15 grudnia 2017r. (piątek) o godz. 10oo

Tematem posiedzenia będzie:

1.Otwarcie posiedzenia Komisji.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.Prace związane z przygotowaniem budżetu Miasta i Gminy na 2018r.

5.Podsumowanie pracy Komisji, sprawozdanie z działalności za 2017r.

6.Przygotowanie planu pracy Komisji na 2017r.

7.Przygotowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.

8.Sprawy różne.

9.Zakończenie posiedzenia.

2. Komisja Rolnictwa, Handlu, Usług i ds. Samorządu

- 18 grudnia 2017r. (poniedziałek) o godz. 10oo

Tematem posiedzenia będzie:

1.Otwarcie posiedzenia Komisji.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.Podsumowanie pracy Komisji, sprawozdanie z działalności.

5.Prace związane z ustaleniem budżetu na 2018r.

6.Przygotowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.

7.Sprawy różne.

8.Zakończenie posiedzenia.

3. Komisja Rewizyjna

- 19 grudnia 2017r. (wtorek) o godz. 10oo

1.Otwarcie posiedzenia Komisji.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.Prace nad projektem budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok.

5.Przygotowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.

6.Sprawy różne.

7.Zakończenie posiedzenia.

4. Komisja – Rozwoju Gospodarczego i Finansów

- 20 grudnia 2017r. (środa) o godz. 10oo

1.Otwarcie posiedzenia Komisji.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.Prace nad budżetem na 2018 rok.

5.Przygotowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.

6.Sprawy różne.

7.Zakończenie posiedzenia.

5. Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego -

- 21 grudnia 2017r. (czwartek) o godz. 10oo

Tematem posiedzenia będzie:

1.Otwarcie posiedzenia Komisji.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.Analiza działań prowadzonych przez Stowarzyszenia na terenie Miasta i Gminy Skaryszew.

5.Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego za 2018 rok.

6.Przygotowanie projektu planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego na 2018 rok.

7.Prace nad projektem budżetu gminy na 2018 rok.

8.Sprawy różne.

9.Sprawy bieżące

10.Zakończenie posiedzenia.

6. Komisja – Rozwoju Gospodarczego i Finansów wraz z Przewodniczącymi Komisji Rady Miejskiej.

- 22 grudnia 2017r. (piątek) o godz. 10oo

1.Otwarcie posiedzenia Komisji.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Prace nad budżetem na 2018 rok.

4.Sprawy różne.

5.Zakończenie posiedzenia.

W uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Skaryszewie

mgr Jan Jeżmański

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie

Logowanie