Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

16 sierpnia 2017 14:35 | wersja 97 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej

Informuję o terminach Komisji Rady Miejskiej - sierpień 2017


1. Komisja Rewizyjna

- 21 sierpnia 2017r. (poniedziałek) o godz. 10oo

Tematem posiedzenia będzie:1.Otwarcie posiedzenia Komisji.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.Kontrola dotacji w kwocie 200 000 zł dla Powiatu Radomskiego, od porozumienia do rozliczenia realizacji zadania.

5.Przygotowanie materiałów na sesję Rady.

6.Sprawy różne.

7.Zakończenie posiedzenia.

2. Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska

- 23 sierpnia 2017r. (środa) o godz. 10oo

1.Otwarcie posiedzenia Komisji..

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.Rozliczenie finansowe wydatków poniesionych w ramach realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – zestawienie finansowe konkretnych wydatków.

5.Przedstawienie informacji odnośnie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z uwzględnieniem rodzin ubogich w zakresie realizacji zadań ze środków przeznaczonych w budżecie na ten cel – informacja z MGOPS.

6.Przygotowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.

7.Sprawy różne.

8.Zakończenie posiedzenia.

3. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego - 24 sierpnia 2017r. (czwartek) o godz. 10oo

Tematem posiedzenia będzie:

1.Otwarcie posiedzenia Komisji.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.Stan przygotowań placówek oświatowych i przedszkola do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2017/2018.

5.Analiza zadań związanych z nowym rokiem szkolnym w związku z reformą oświaty.

6.Analiza stanu bhp na terenie placówek oświatowych.

7.Przedstawienie kosztów związanych z dowożeniem dzieci (również dzieci niepełnosprawnych).

8.Sprawy różne.

9. Sprawy bieżące.

10. Zakończenie posiedzenia.

4. Komisja Rolnictwa, Handlu, Usług i ds. Samorządu

- 25 sierpnia 2017r. (piątek) o godz. 10oo

Tematem posiedzenia będzie:

1.Otwarcie posiedzenia Komisji.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.Przygotowanie do dożynek gminnych – 2017r.

5.Sprawozdanie z realizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości na terenie Gminy – Wpłaty od mieszkańców, koszty, zadłużenie, skuteczność egzekucji, ilość złożonych deklaracji w odniesieniu do ewidencji mieszkańców odbieranych od mieszkańców indywidulanych i firm.

6.Przygotowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.

7.Sprawy różne.

8.Zakończenie posiedzenia.

5. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów

- 28 sierpnia 2017r. (poniedziałek) o godz. 10oo

Tematem posiedzenia będzie:

1.Otwarcie posiedzenia Komisji.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.Sprawdzenie stanu przygotowań szkół do nowego roku szkolnego pod kątem przeprowadzonych remontów i konserwacji oraz wydatków budżetowych na ten cel. Wyjazdowe posiedzenie do wszystkich szkół.

5.Przygotowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.

6.Sprawy bieżące Rady i Komisji.

7.Sprawy różne.

8.Zakończenie posiedzenia.

6. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego - 29 sierpnia 2017r. (wtorek) o godz. 10oo

Tematem posiedzenia będzie:

1.Otwarcie posiedzenia Komisji.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.Ocena stanu przygotowań szkół do reformy oświaty.

5.Sprawy różne.

6.Sprawy bieżące.

7.Zakończenie posiedzenia.

W uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Skaryszewie

mgr Jan Jeżmański

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie

Logowanie