Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 maja 2017 10:08 | wersja 93 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej

Informuję o terminach Komisji Rady Miejskiej - maj 2017

1. Komisja Statutowa

- 9 maja 2017r. (wtorek) o godz. 12oo

1.Otwarcie posiedzenia Komisji.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Analiza Statutu Zespołu Obsługi Oświaty.

4.Sprawy różne.

2. Komisja –– Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska

- 10 maja 2017r. (środa) o godz. 9oo

1.Otwarcie posiedzenia Komisji..

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.Bieżące koszty utrzymania jednostek OSP w 2017r. (wydatki rzeczowe, wynagrodzenia) oraz przedstawienie informacji o liczebności strażaków w danej jednostce OSP.

5.Informacja o realizacji inwestycji ujętych w 2017 roku (stopień zaawansowania).

6.Przygotowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.

7.Sprawy różne.

8.Zakończenie posiedzenia.

3. Komisja – Rewizyjna

- 11 maja 2017r. (czwartek) o godz. 10oo

Tematem posiedzenia będzie:

1.Otwarcie posiedzenia Komisji..

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.Przygotowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.

5.Kontrola inwestycji ,,Remont z przebudową i termomodernizacją budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Modrzejowicach”.

6.Sprawy różne.

7.Zakończenie posiedzenia.

4. Komisja Rolnictwa, Handlu, Usług i ds. Samorządu

- 12 maja 2017r. (piątek) o godz. 10oo

1.Otwarcie posiedzenia Komisji..

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.Przygotowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.

5.Wyjazdowe posiedzenie komisji - przegląd urządzeń melioracyjnych.

6.Przedstawienie realizacji programu związanego z usuwaniem azbestu i wyrobów azbestowych z budynków.

- przedstawienie dofinansowania na ten cel, wnioski osób ubiegających się o uzyskanie dotacji, ilość osób które otrzymały takie dofinansowanie.

- informacja w zakresie możliwości dofinansowania do solarów.

8.Sprawy różne.

9.Zakończenie posiedzenia

5. Komisja – Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego - 15 maja 2017r. poniedziałek/ o godz. 10oo

Tematem posiedzenia będzie:

1.Otwarcie posiedzenia Komisji.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przedstawienie założeń do opracowywania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2017/2018

4.Przedstawienie zagadnień dotyczących optymalizacji zadań oświatowych na terenie Miasta i Gminy Skaryszew

5.Analiza zagadnień związanych ze strukturą zadań oświatowych – liczebność klas, liczba oddziałów.

6.Przedstawienie informacji o wysokości kwot subwencji oświatowej dla Gminy na 2017 rok.

7.Wydatki na poszczególne szkoły planowane na 2017 rok.

8.Ilość etatów w poszczególnych szkołach i przedszkolu na 2017 rok

9.Przedstawienie informacji odnośnie wykorzystania środków unijnych przeznaczonych na 2017 r. w oświacie.

10.Przygotowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.

11.Sprawy różne

6. Komisja – Rozwoju Gospodarczego i Finansów

- 17 maja 2017r. (środa) o godz. 10oo

Tematem posiedzenia będzie

1.Otwarcie posiedzenia Komisji.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przygotowanie uchwał na sesję Rady Miejskiej.

4.Przedstawienie informacji dotyczących przetargów na inwestycje w tym stanu zaawansowania inwestycji, wykonywanych przetargów, zabezpieczenia finansowego.

5. Analiza przedsięwzięć oraz kosztów związanych z promocją Miasta i Gminy Skaryszew.

6.Sprawy bieżące Rady i Komisji.

7.Sprawy różne.

W uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Skaryszewie

mgr Jan Jeżmański

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie

Logowanie