Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

25 września 2017 15:26 | wersja 100 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej

Informuję o terminach Komisji Rady Miejskiej - wrzesień 2017


1. Komisja Rewizyjna

- 21 września 2017r. (czwartek) o godz. 10oo

Tematem posiedzenia będzie:

1.Otwarcie posiedzenia Komisji.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.Analiza wykonania budżetu Miasta i Gminy za I półrocze 2017 roku.

5.Kontrola realizacji inwestycji ujętych w budżecie Miasta i Gminy na 2017 rok.

6.Kontrola wydatków w oświacie.

7.Sprawy różne.

8.Zakończenie posiedzenia.

2. Komisja Rolnictwa, Handlu, Usług i ds. Samorządu

- 22 września 2017r. (piątek) o godz. 10oo

1.Otwarcie posiedzenia Komisji..

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2017r.

5.Przygotowanie wniosków do budżetu na 2018r.

6.Sprawy różne.

7.Zakończenie posiedzenia.

3. Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska

- 25 września 2017r. (poniedziałek) o godz. 10oo

Tematem posiedzenia będzie:

1.Otwarcie posiedzenia Komisji.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.Wyjazdowe posiedzenie Komisji do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie (kontrola PSZOK).

5. Sprawy bieżące.

6. Zakończenie posiedzenia.

4. Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego -

- 27 września 2017r. (środa) o godz. 12oo

Tematem posiedzenia będzie:

1.Otwarcie posiedzenia Komisji.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego pod kątem przeprowadzonych remontów i konserwacji, analiza z komisji wyjazdowej.

5.Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku – Oświata i Kultura – kontrola realizacji.

6.Ocena arkuszy organizacyjnych w porównaniu z arkuszami złożonymi w maju przez Dyrektorów placówek oświatowych.

7.Sprawy różne.

8.Sprawy bieżące.

9.Zakończenie posiedzenia.

5. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów

- 26 września 2017r. (wtorek ) o godz. 10oo

Tematem posiedzenia będzie:

1.Otwarcie posiedzenia Komisji.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2017r.

5. Analiza wydatków i wpływów z ustawy śmieciowej, koszty, zaległości, przychody – za 2016r. i I półrocze 2017r.

6. Sprawy bieżące Rady i Komisji.

7. Sprawy różne.

8.Zakończenie posiedzenia.

W uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Skaryszewie

mgr Jan Jeżmański

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie

Logowanie