Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

15 października 2014 13:13 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Stowarzyszenie "Słoneczko" w Skaryszewie

Dane teleadresowe:
ul. Jana Kochanowskiego 16 g
26-640 Skaryszew
(budynek Samorządowego Przedszkola w Skaryszewie)

KRS: 0000 497086
NIP 7962963969
REGON 147090785
Dane do konta: Bank Spółdzielczy w Skaryszewie 66 9150 0009 0013 8995 2000 0010

Prezes stowarzyszenia - mgr Magdalena Fałek

Stowarzyszenie „Słoneczko” w Skaryszewie jest organizacją działającą na rzecz dzieci z różnorakimi niepełnosprawnościami i deficytami rozwojowymi oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.

Potrzeba powołania stowarzyszenia zrodziła się w 2013r., w krótkim czasie od momentu powstania oddziałów specjalnych i klas integracyjnych w placówkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy Skaryszew. Od tamtego momentu wiele zmieniło się na lepsze w zakresie kształcenia i dostępu do edukacji dzieci niepełnosprawnych na terenie naszej gminy, lecz mimo to jest jeszcze wiele do zrobienia w tej dziedzinie. Dlatego jednym z naszych celów jest wspieranie pracy terapeutów i tworzenie odpowiednich warunków do edukacji i terapii dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami poprzez dostęp do profesjonalnego i specjalistycznego sprzętu.

Problem osób niepełnosprawnych w naszej gminie jest bardzo rozległy i dotyczy wielu płaszczyzn. Pragniemy, aby nasze miasto stawało się miejscem coraz bardziej otwartym na potrzeby osób niepełnosprawnych oraz propagującym ideę inkluzji społecznej i edukacyjnej. Chcemy, aby dzieci i młodzież niepełnosprawna oraz ich rodziny miały możliwość integracji ze środowiskiem lokalnym oraz wsparcia ze strony środowiska w którym mieszkają.

Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego, która opiera się na pracy społecznej członków i wolontariuszy.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie

Logowanie